Alkaprén - Mafix Alkacryl Plexi PMMA transparentní 200 ml

Mafix Alkacryl Plexi PMMA transparentní 200 ml

Mafix Alkacryl Plexi PMMA transparentní 200 ml

1090117

Mafix Alkacryl Plexi PMMA transparentní profesionální krystalicky čiré rychleschnoucí lepidlo 1 - 10 min., na lepení plexiskla a profilů v reklamním, plastikářském, nábytkářském, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Plexisklo (PMMA), tyče, roury, směrové tabule apod.

Před zahájením lepení, povrch musí být čistý, zbavený prachu, mastnoty, vlhkosti a dalších nečistot nejlépe MAFIX PVC CLEANER 20. ALKACRYL PMMA se aplikuje na jednu stranu, přímo z tuby, aplikačním štětcem na povrch, který se má lepit. Části, které se mají lepit, se spojí do 30 sekund a přiloží nebo přitlačí k sobě, dokud se nedosáhne funkční tvrdosti.
Nosnost lepeného spoje je po 16 hodinách, celkové vytvrdnutí záleží na faktorech podmínek až 8 týdnů. Doporučujeme,
aby se optimalizovala síla složky, navíc vyčistit povrchy čistícím prostředkem na bázi rozpouštědel našim výrobkem
z řady ALKAFEN před začátkem lepení.

Množství lepidla, které se má aplikovat, se má zvolit
v závislosti na tloušťce materiálu, je riziko proniknutí lepidla
do materiálu. Během lepení transparentních panelů se lepený povrch zakalí vzhledem k rozpouštění rozpouštědla!

Otevřená doba stejně jako konečná pevnost se dají přesně zjistit pouze vlastním odzkoušením, protože jsou silně ovlivněny materiálem, teplotou, naneseným množstvím, vlhkostí vzduchu a materiálu, tloušťkou filmu lepidla, tlakem a dalšími kritérii.

 

Barva filmu po vytvrzení: čirá
Nehořlavý
Balení: hliníková tuba 200 ml
Chraňte před mrazem 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Podezření na vyvolání rakoviny. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způspbuje vážné podráždění očí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Fyzikálně-chemické účinky: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Pro profesionální uživatele.

Hmotnost:
200 ml

Cena: 147 Kč s DPH (121,49 Kč bez DPH)

kusu:

Produktové tagy:
MAFIX lepidla (16)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz