Montážní pěny PU - SIGA PRO lepící celoroční 750 ml pistolová

SIGA PRO lepící celoroční 750 ml pistolová

SIGA PRO lepící celoroční 750 ml pistolová

1021020

SIGA PRO LEPÍCÍ CELOROČNÍ PISTOLOVÁ je jednokomponentní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuté pro lepení polystyrénových zateplovacích systémů, ytongu, cihel, parapetních desek a jiných aplikací ve stavebnictví s požadavkem nízké roztažnosti a vysoké pevnosti lepeného spoje. Není vhodné pro lepení nosných konstrukcí staveb. Lze použít k vyplnění drobných spár a využití díky dobré přilnavosti najde i při použití na asfaltové hydroizolace.

  • Hořlavost: B2 (dle DIN 4102, část 1)
  • Aplikační teplota: -5°C až +35°C
  • Teplotní odolnost: -40°C až + 90°C
  • Odolnost UV záření: ne
  • Teplota skladování: +5°C až +25°C
  • Doba skladování: 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
  • Balení: dóza pistolová 750 ml

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Draždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Při vdechování může vyvolávat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Podezření na vyvolání rakoviny. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Fyzikálně-chemické účinky: Extrémě hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahujicí 50°C/122°F.

Hmotnost:
750 ml

Cena: 188 Kč s DPH (155,37 Kč bez DPH)

kusu:

Produktové tagy:
SIGA stavební chemie (117)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz