Montážní pěny PU - SIGA PRO studnářská 750 ml

SIGA PRO studnářská 750 ml

SIGA PRO studnářská 750 ml

1020371

SIGA PRO MONTÁŽNÍ PĚNA STUDNAŘSKÁ SPREJ je jednokomponentní montážní polyuretanová pěna v aerosolu ke spojování a těsnění betonových skruží pro studny. Dále je vhodná k těsnění kanalizačních výpustí (kanalizací) a pro aplikace, které mají zabránit průtokům pitné, užitkové a dešťové vody. 

  • Hořlavost: B3 (dle DIN 4102, část 1)
  • Aplikační teplota: +5°C (podklad); +20°C (dóza)
  • Tepelná odolnost: -40°C až +100°C
  • Odolnost UV záření: ne
  • Teplota skladování: +5°C až +25°C
  • Doba skladování: 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
  • Balení: dóza trubičková 750 ml

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Zdraví škodlivý při vdechování. Nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Podezření na karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Při dlouhodobé, resp. často opakované expozici může dojít k podráždění očí a kůže. Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. Osoby s přecitlivělostí dýchacích cest (např. astma, chronická bronchitida) nesmějí přijít do kontaktu s produktem. Symptomy se mohou při přeexponování projevit u dýchacích cest také ještě po několika hodinách. Prach, rány a aerosoly ohrožují hlavně dýchací cesty.

 

Fyzikálně-chemické účinky: Extrémě hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahujicí 50°C/122°F.

Hmotnost:
750 ml

Cena: 213 Kč s DPH (176,03 Kč bez DPH)

kusu:

Produktové tagy:
SIGA stavební chemie (117)

SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz